Mete®   International Humanitarian Relief & Development Fund

Mete® International Humanitarian Relief & Development Fund
A. Republic of Türkiye:
When requested, we proudly declare that the Mete Foundation® (MERSIS: 0926090331500001), are ready to provide financial support to the Turkish Nation from our Relief and Development Fund through the Government of the Republic of Türkiye, for the following reasons and conditions;
1. Asset: Mete Collateralized Trust Bond®.
2. Total Value of the Asset: 226.213.336.900.00 USD. (Will be increased if requested)
3. Back up: US Treasury Bond.
4. Period: 10 Years (will be renewed if requested)
5. Purpose: Relief & Development investments for earthquake cities and all kind humanitarian projects.
6. Conditions: Free of any Interest and Fees whatsoever. 17 April 2023
* * *
Mete® Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Fonu
Talep edilmesi halinde Mete Vakfı® (MERSİS: 0926090331500001), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aracılığıyla Yardım ve Kalkınma Fonumuzdan Türk Milletine aşağıdaki sebep ve şartlarla finansal destek sağlamaya hazır olduğunu gururla beyan ederiz;
1. Varlık: Mete Teminatlı Trust Bond®.
2. Varlığın Toplam Değeri: 226.213.336.900,00 USD. (İstenirse artırılacaktır)
3. Destekleme: ABD Hazine Bonosu.
4. Süre: 10 Yıl (talep halinde yenilenecektir)
5. Amaç: Deprem kentleri için Yardım & Geliştirme yatırımları ve her türlü insani yardım projeleri.
6. Koşullar: Herhangi bir Faiz ve Ücretten muaftır. 17 Nisan 2023


Founder & Chairman
The Mete Foundation®


Backed up US Treasury Bond:B. For Other Countries:
All other countries welcome for apply to us for receive helps from our Mete® International Humanitarian Relief & Development Fund.